Utkjøp (leasing)

Benyttes til anmodning om utkjøpstilbud på leasingavtale.

Oppgi avtalenummer, alternativt registreringsnummer for kjøretøy.