Kontoutskrift

Benyttes for å få tilsendt kontoutskrift for nærmere definert avtale og periode.

Oppgi avtalenummer.
Oppgi hvilke måneder du ønsker utskrift for.