Innfrielse (lån)

Benyttes ved forespørsel om innfrielse av låneavtale.

Oppgi avtalenummer, alternativt registreringsnummer for kjøretøy.
(ddmmåå)