Forlengelse av løpetid

Benyttes til å søke om forlengelse av løpetid for eksisterende låneavtale.

Oppgis i antall måneder