Endring av forfallsdato

Benyttes til å endre forfallsdato for eksisterende låneavtale. Endringen vil bare gjelde for ikke forfalte terminer.

Dato i måneden (to siffer).