Betalingsforsikring (bestilling)

Benyttes til å bestille betalingsforsikring på eksisterende låneavtale.