Avdragsfrihet lån

Benyttes til å søke avdragsfrihet for en lånetermin som ikke er forfalt. Vær oppmerksom på at dette ikke innbærer full betalingsfrihet, men at rentedelen av låneterminen fortsatt må betales.