Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital:
Lån
 

Kjøpesum i søknaden må samsvare med det beløp som fremkommer i kjøpekontrakten.

 

Som egenkapital regnes kontantinnsats eller verdien av innbytte fratrukket eventuelle heftelser.

 

En bil skal som hovedregel ikke være eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 750.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se informasjon før kjøp for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 65 år og uten kjennskap til forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes her

Effektiv rente vil variere med lånets størrelse og løpetid.
Ved lån 100.000 kroner, etableringsgebyr 1 600 kr og løpetid 5 år,  vil et lån med nominell rente på 5,75 % gi effektiv rente 7,92 %. Total betaling 120.977.

 

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

2 121

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesum fratrukket egenkapital med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr (1.516 kroner). Tinglysningsgebyret vil bli redusert til 1.051 kroner dersom signering skjer elektronisk. Ved tinglysning av skipspant er satsen 2.321 kroner (ikke mulig å signere elektronisk)

103 416
Nominell rente p.a.: 6,75%
Effektiv rente:  

Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre utgifter i forbindelse med lånet.

9,67%
Etableringsgebyr: 1 900
Termingebyr: 85

Opplysninger om bil

dersom du har

{{error}}
Copyright © SNN-Finans