Personopplysninger

Vi er opptatt av at dine personopplysninger blir behandlet riktig.

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS har konsesjon for behandling av personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven med forskrifter. Registreringen av personopplysningene foretas for at selskapet skal kunne gjennomføre sine tjenester overfor kundene, herunder rådgivning/markedsføring av egne produkter overfor egne kunder. Opplysningene er samlet fra kundene selv eller deres representanter, fra offentlige registre og fra kredittinformasjonsregistre.
 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og i de tilfeller der SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger.
 
Når du kommuniserer med oss, oppbevarer vi blant annet navn, personnummer, adresse og e-postadresse. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene, og blir brukt til kredittsjekk. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.

Copyright © SNN-Finans