Kontaktopplysninger

Benyttes til å informere oss om endring i adresse eller andre kontaktopplysninger (telefon, e-post mv). 

Oppgi avtale- eller kundenummer.
Oppgi ny gate/postboks, postnummer og -sted.